Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi (“Līgums”) nosaka vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kā jūs izmantojat šo vietni (“Vietne” vai “Pakalpojums”) un jebkuru ar to saistīto produktu un pakalpojumu (kopā “Pakalpojumi”). Šis Līgums ir juridiski saistošs starp jums (“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu”) un mums “mēs”, “mums” vai “mūsu”).

Šī vietne ir reklāmas un informācijas resurss, un tādēļ tai nav nekādas saistības vai saistības ne ar vienu no šeit minētajām vietnēm vai personām. Mēs pārdodam TIKAI reklāmas laukumus, neesam eskorta aģentūra, kā arī nekādā veidā neesam saistīti ar eskorta vai prostitūcijas biznesu. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai personu saturu vai darbībām, kurām jūs varat piekļūt, izmantojot saites, e-pastu vai tālruņa kontaktus no šī portāla. Jebkāda nauda, kas samaksāta šajā tīmekļa vietnē uzskaitītajiem pieaugušajiem eskortam, ir paredzēta tikai viņu laikam un biedrošanai. Neatkarīgi no tā, kas var notikt, ja un kad tiek nodibināts kontakts, ir jāpiekrīt pieaugušajiem. Sekss bez prezervatīvu nav atļauts.

Vietnes(-u) izmantošanas nosacījums ir jūsu dzīvesvietas jurisdikcija, kas apliecina, ka esat sasniedzis pilngadību (piemēram, vecāks par 18 gadu vai 21 gadu). Lai reklamētu, reklāmdevējiem ir jābūt vismaz 20 gadus veciem un visiem kontiem ir jāveic vecuma pārbaude. Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības, kas izriet no jebkādiem maldinošiem apgalvojumiem par Lietotāja vecumu

Šajā nolūkā mēs Noteikumos un nosacījumos – “mūsu”, “mēs”, “mums” nozīmē šo vietni

Piekļūstot vietnei un pakalpojumiem un izmantojot to, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot šī Līguma noteikumus. Ja jūs noslēdzat šo Līgumu uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības saistīt šo juridisko personu ar šo Līgumu, un tādā gadījumā termini “Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu” attiecas. šādai vienībai. Ja jums nav šādu pilnvaru vai ja jūs nepiekrītat šī Līguma noteikumiem, jūs nedrīkstat pieņemt šo Līgumu un nedrīkstat piekļūt vietnei un pakalpojumiem un tos izmantot. Jūs atzīstat, ka šis Līgums ir līgums starp jums un šo vietni, pat ja tas ir elektronisks un jūs to neesat fiziski parakstījis, un tas regulē jūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu.

1. Konti un dalība

Lai izmantotu vietni un pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Izmantojot vietni un pakalpojumus un piekrītot šim līgumam, jūs garantējat un apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs. Ja vietnē izveidojat kontu, jūs esat atbildīgs par sava konta drošības uzturēšanu un esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek ar kontu, un par visām citām darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar to. Mēs pārraugām un pārskatām jaunus kontus, pirms varat pierakstīties un sākt lietot Pakalpojumus. Jebkāda veida nepatiesas kontaktinformācijas sniegšana var izraisīt jūsu konta darbības pārtraukšanu. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādu sava konta nesankcionētu izmantošanu vai citiem drošības pārkāpumiem. Mēs nebūsim atbildīgi par jūsu darbībām vai bezdarbību, tostarp par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies šādu darbību vai bezdarbību rezultātā. Mēs varam apturēt, atspējot vai dzēst jūsu kontu (vai jebkuru tā daļu), ja konstatēsim, ka esat pārkāpis kādu no šī Līguma noteikumiem vai ka jūsu rīcība vai saturs varētu kaitēt mūsu reputācijai un labajai gribai. Ja mēs dzēšam jūsu kontu iepriekš minēto iemeslu dēļ, jūs nevarēsit atkārtoti reģistrēties mūsu Pakalpojumiem. Mēs varam bloķēt jūsu e-pasta adresi un interneta protokola adresi, lai novērstu turpmāku reģistrāciju.

2. Lietotāja saturs

Mums nepieder nekādi dati, informācija vai materiāls (kopā “Saturs”), ko jūs iesniedzat Vietnē Pakalpojuma lietošanas laikā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visa iesniegtā satura precizitāti, kvalitāti, integritāti, likumību, uzticamību, piemērotību un intelektuālā īpašuma īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām. Mēs pārraugām un pārskatām vietnes saturu, ko esat iesniedzis vai izveidojis, izmantojot mūsu pakalpojumus. Jūs piešķirat mums atļauju piekļūt, kopēt, izplatīt, uzglabāt, pārsūtīt, pārformatēt, attēlot un izpildīt sava lietotāja konta Saturu tikai tā, kā tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumus. Neierobežojot nevienu no šiem apliecinājumiem vai garantijām, mums ir tiesības, taču ne pienākums, pēc saviem ieskatiem atteikt vai noņemt jebkādu Saturu, kas, pēc mūsu saprātīgiem ieskatiem, pārkāpj kādu no mūsu politikām vai ir jebkādā veidā kaitīgs. vai nepieņemami. Ja vien jūs neesat īpaši atļāvis, jūsu vietnes un pakalpojumu izmantošana nedod mums licenci izmantot, reproducēt, pielāgot, modificēt, publicēt vai izplatīt jūsu izveidoto vai jūsu lietotāja kontā saglabāto Saturu komerciāliem, mārketinga vai citiem līdzīgiem mērķiem. .

3. Pieaugušajiem paredzēts saturs

Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietnē var būt pieejams noteikts pieaugušajiem paredzēts saturs. Pirms pieaugušajiem paredzēta satura parādīšanas Lietotājam tiks parādīts brīdinājums. Ja ir paredzēts pieaugušajiem vai pieaugušajiem paredzēts saturs, personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem vai kurām saskaņā ar jebkuras piemērojamās jurisdikcijas tiesību aktiem nav atļauts piekļūt šādam saturam, nedrīkst piekļūt šādam saturam. Ja uzzināsim, ka persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, vēlas veikt darījumu, izmantojot Pakalpojumus, mums būs nepieciešama apstiprināta vecāku piekrišana saskaņā ar 1998. gada Bērnu tiešsaistes privātuma aizsardzības likumu (“COPPA”).

4. Norēķini un maksājumi

Jums ir jāmaksā visas maksas vai nodevas savā kontā saskaņā ar maksām, maksām un norēķinu noteikumiem, kas ir spēkā brīdī, kad maksa vai nodeva ir jāmaksā. Ja Pakalpojumi tiek piedāvāti kā bezmaksas izmēģinājuma periods, maksājums var tikt pieprasīts pēc bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām, nevis tad, kad ievadāt norēķinu informāciju (kas var būt nepieciešama pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda sākuma). Ja jūsu abonētajiem Pakalpojumiem ir iespējota automātiskā atjaunošana, no jums tiks automātiski iekasēta maksa saskaņā ar jūsu izvēlēto termiņu. Sensitīva un privāta datu apmaiņa notiek pa SSL aizsargātu sakaru kanālu un tiek šifrēta un aizsargāta ar ciparparakstiem, turklāt Vietne un Pakalpojumi atbilst arī PCI ievainojamības standartiem, lai Lietotājiem radītu pēc iespējas drošāku vidi. Papildu drošībai un aizsardzībai tiek regulāri veikta ļaunprātīgas programmatūras skenēšana. Ja, mūsuprāt, jūsu pirkums ir augsta riska darījums, mēs prasīsim jums iesniegt mums sava derīga valsts iestādes izdota personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju kopiju un, iespējams, nesen izmantotās kredītkartes vai debetkartes bankas izraksta kopiju. pirkumam. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt produktus un produktu cenas. Mēs arī paturam tiesības atteikt jebkuru pasūtījumu, ko jūs veicat ar mums. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt iegādātos daudzumus vienai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti, izmantojot vienu un to pašu klienta kontu, to pašu kredītkarti un/vai pasūtījumus, kuriem tiek izmantota viena un tā pati norēķinu un/vai piegādes adrese. Gadījumā, ja mēs veicam izmaiņas vai atceļam pasūtījumu, mēs varam mēģināt jūs informēt, sazinoties ar e-pastu un/vai norēķinu adresi/tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas laikā.

5. Informācijas precizitāte

Reizēm Vietnē var būt informācija, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, pieejamību, akcijām un piedāvājumiem. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma (tostarp pēc pasūtījuma iesniegšanas) labot kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja kāda informācija vietnē vai Pakalpojumos ir neprecīza. Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju vietnē, tostarp, bez ierobežojumiem, informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums. Nekādu norādītu Tīmekļa vietnē lietoto atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datumu nevajadzētu uzskatīt par to, ka visa informācija vietnē vai Pakalpojumos ir mainīta vai atjaunināta.

6. Trešo personu pakalpojumi

Ja nolemjat iespējot trešo pušu pakalpojumus, piekļūt tiem vai izmantot tos, ņemiet vērā, ka jūsu piekļuvi šādiem citiem pakalpojumiem un to izmantošanu regulē tikai šādu citu pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, un mēs neatbalstām, neesam atbildīgi vai atbildīgi par, un nepārstāv nekādus šādu citu pakalpojumu aspektus, tostarp, bez ierobežojuma, to saturu vai veidu, kādā tie apstrādā datus (tostarp jūsu datus), vai jebkādu mijiedarbību starp jums un šādu citu pakalpojumu sniedzēju. Jūs neatsaucami atsakāties no jebkādām pretenzijām pret šo vietni attiecībā uz šādiem citiem pakalpojumiem. Šī vietne nav atbildīga par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies vai, iespējams, radušies saistībā ar jūsu iespējotu, piekļuvi vai izmantošanu jebkādiem citiem pakalpojumiem, vai jūsu paļaušanos uz šādu citu pakalpojumu privātuma praksi, datu drošības procesiem vai citām politikām. pakalpojumus. Iespējams, jums būs jāreģistrējas vai jāpiesakās šādiem citiem pakalpojumiem to attiecīgajās platformās. Iespējojot citus pakalpojumus, jūs nepārprotami atļaujat šai vietnei izpaust jūsu datus, ja tas ir nepieciešams, lai atvieglotu šāda cita pakalpojuma lietošanu vai iespējošanu.

7. Darbības laika garantija

Mēs piedāvājam pakalpojuma darbības laika garantiju 99% pieejamā laika mēnesī. Pakalpojuma darbspējas garantija neattiecas uz pakalpojumu pārtraukumiem, ko izraisa: (1) periodiska plānotā apkope vai remonts, ko mēs laiku pa laikam varam veikt; (2) pārtraukumi, ko izraisījuši jūs vai jūsu darbības; (3) darbības pārtraukumi, kas neietekmē Pakalpojuma pamatfunkcionalitāti; (4) cēloņi, kas nav mūsu kontrolē vai nav saprātīgi paredzami; un (5) darbības pārtraukumi, kas saistīti ar noteiktu programmēšanas vidi uzticamību.

8. Dublējumkopijas

Mēs regulāri veicam Vietnes un tās satura dublējumus un darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu šo dublējumu pilnīgumu un precizitāti. Aparatūras kļūmes vai datu zuduma gadījumā mēs automātiski atjaunosim dublējumus, lai samazinātu ietekmi un dīkstāves laiku.

9. Sludinājumi

Tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanas laikā jūs varat sazināties ar reklāmdevējiem vai sponsoriem vai piedalīties to reklāmās, kas parāda savas preces vai pakalpojumus, izmantojot vietni un pakalpojumus. Jebkura šāda darbība un visi noteikumi, nosacījumi, garantijas vai apliecinājumi, kas saistīti ar šādu darbību, ir tikai starp jums un attiecīgo trešo pusi. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, pienākumu vai atbildību par šādu saraksti, pirkumu vai veicināšanu starp jums un jebkuru šādu trešo personu.

10. Saites uz citiem resursiem

Lai gan vietne un pakalpojumi var būt saistīti ar citiem resursiem (piemēram, vietnēm, mobilajām lietojumprogrammām utt.), mēs tieši vai netieši nenorādam uz apstiprinājumu, asociāciju, sponsorēšanu, apstiprinājumu vai saistību ar kādu saistīto resursu, ja vien tas nav īpaši norādīts. šeit. Dažas no tīmekļa vietnē esošajām saitēm var būt “saistītās saites”. Tas nozīmē, ka, noklikšķinot uz saites un iegādājoties preci, šī vietne saņems filiāles komisiju. Mēs neesam atbildīgi par pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam nekādu uzņēmumu vai personu piedāvājumus vai to resursu saturu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par citu trešo pušu darbībām, produktiem, pakalpojumiem un saturu. Jums rūpīgi jāpārskata jebkura resursa juridiskie paziņojumi un citi lietošanas nosacījumi, kuriem piekļūstat, izmantojot saiti vietnē un pakalpojumos. Jūs uzņematies savu risku, veidojot saites uz citiem ārpus vietnes resursiem.

11. Aizliegts lietojums

Papildus citiem Līgumā paredzētajiem noteikumiem jums ir aizliegts izmantot vietni un pakalpojumus vai saturu: (a) jebkādiem nelikumīgiem nolūkiem; (b) aicināt citus veikt jebkādas nelikumīgas darbības vai piedalīties tajās; (c) pārkāpt jebkādus starptautiskus, federālus, provinču vai štatu noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) lai pārkāptu vai pārkāptu mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; (e) vajāt, ļaunprātīgi izmantot, apvainot, kaitēt, apmelot, nomelnot, noniecināt, iebiedēt vai diskriminēt dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkura cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai var tikt izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Vietnes un pakalpojumu, trešo pušu produktu un pakalpojumu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; (h) surogātpasta, pikšķerēšanas, pharm, ieganstu, zirnekļu, rāpuļprogrammu vai nokasīšanas; (i) jebkādiem neķītrām vai amorāliem nolūkiem; vai (j) lai traucētu vai apietu Vietnes un pakalpojumu, trešo pušu produktu un pakalpojumu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu, ja tiek pārkāpti jebkādi aizliegtie lietojumi.

12. Intelektuālā īpašuma tiesības

“Intelektuālā īpašuma tiesības” ir visas pašreizējās un turpmākās tiesības, ko piešķir statūti, vispārējās tiesības vai pamatkapitāls attiecībā uz vai saistībā ar jebkādām autortiesībām un blakustiesībām, preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem, izgudrojumiem, nemateriālo vērtību un tiesībām celt prasību tiesā par nodošanu, tiesībām uz izgudrojumi, izmantošanas tiesības un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības, katrā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas vai nereģistrētas, ieskaitot visus pieteikumus un tiesības pieteikties un tikt piešķirtām, tiesības pieprasīt prioritāti, šādas tiesības un visas līdzīgas vai līdzvērtīgas tiesības vai formas. aizsardzība un jebkādi citi intelektuālās darbības rezultāti, kas pastāv vai pastāvēs tagad vai nākotnē jebkurā pasaules daļā. Šis Līgums nenodod jums nekādu intelektuālo īpašumu, kas pieder šai vietnei vai trešajām pusēm, un visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz šādu īpašumu (attiecībā uz pusēm) paliks tikai šai vietnei. Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar vietni un pakalpojumiem, ir šīs vietnes vai tās licences devēju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi, kas tiek izmantoti saistībā ar vietni un pakalpojumiem, var būt citu trešo pušu preču zīmes. Vietnes un pakalpojumu izmantošana nedod jums nekādas tiesības vai licences reproducēt vai citādi izmantot jebkuru no šīs tīmekļa vietnes vai trešo pušu preču zīmēm.

13. Garantijas atruna

Jūs piekrītat, ka šāds Pakalpojums tiek sniegts “kā ir” un “kā pieejams” un ka jūs izmantojat Vietni un Pakalpojumus tikai un vienīgi uz savu risku. Mēs nepārprotami atsakāmies no jebkāda veida garantijām, gan tiešām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, netiešajām garantijām par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu. Mēs negarantējam, ka Pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām vai ka Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs vai bez kļūdām; mēs arī nesniedzam nekādas garantijas par rezultātiem, ko var iegūt, izmantojot Pakalpojumu, vai par jebkuras ar Pakalpojuma palīdzību iegūtās informācijas precizitāti vai uzticamību, vai par to, ka Pakalpojuma defekti tiks novērsti. Jūs saprotat un piekrītat, ka jebkurš materiāls un/vai dati, kas lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot Pakalpojumu, tiek veikti pēc jūsu ieskatiem un riska, un ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem datu bojājumiem vai zudumiem, kas radušies šāda materiāla lejupielādes rezultātā. un/vai datus. Mēs nesniedzam nekādu garantiju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti vai iegūti, izmantojot Pakalpojumu, vai jebkādiem darījumiem, kas noslēgti, izmantojot Pakalpojumu, ja vien nav norādīts citādi. Nekādi mutiski vai rakstiski padomi vai informācija, ko jūs esat saņēmis no mums vai ar Pakalpojuma starpniecību, neradīs nekādu garantiju, kas šeit nav skaidri noteikta.

14. Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, šī vietne, tās saistītie uzņēmumi, direktori, amatpersonas, darbinieki, aģenti, piegādātāji vai licences devēji nekādā gadījumā nebūs atbildīgi nevienai personai par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, soda, seguma vai izrietošiem zaudējumiem ( tostarp, bez ierobežojuma, zaudējumu atlīdzība par zaudēto peļņu, ieņēmumiem, pārdošanu, nemateriālo vērtību, satura izmantošanu, ietekmi uz uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, paredzamo ietaupījumu zaudēšanu, uzņēmējdarbības iespēju zaudēšanu) neatkarīgi no tā, kā tas ir radīts saskaņā ar jebkuru atbildības teoriju, tostarp, bez ierobežojumiem , līgums, delikts, garantija, likumā noteikto pienākumu pārkāpums, nolaidība vai citādi, pat ja atbildīgā puse ir bijusi informēta par šādu bojājumu iespējamību vai arī varēja paredzēt šādus zaudējumus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, šīs tīmekļa vietnes un tās saistīto uzņēmumu, amatpersonu, darbinieku, aģentu, piegādātāju un licences devēju kopējā atbildība saistībā ar pakalpojumiem tiks ierobežota līdz summai, kas lielāka par vienu dolāru vai jebkādām summām, kas faktiski ir samaksātas skaidrā naudā jūs uz šo vietni par iepriekšējo mēnesi pirms pirmā notikuma vai notikuma, kas rada šādu atbildību. Ierobežojumi un izņēmumi ir spēkā arī tad, ja šis tiesiskās aizsardzības līdzeklis pilnībā nekompensē jums jebkādus zaudējumus vai tā būtiskā mērķa nepildīšanu.

15. Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt un aizsargāt šo vietni un tās saistītos uzņēmumus, direktorus, amatpersonas, darbiniekus, aģentus, piegādātājus un licences devējus no jebkādām saistībām, zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, tostarp saprātīgām advokātu honorāriem, kas radušies saistībā ar vai izriet no jebkādām saistībām. trešo pušu apgalvojumi, pretenzijas, darbības, strīdi vai prasības, kas izvirzītas pret kādu no tām saistībā ar jūsu Saturu, jūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu vai jebkādu jūsu tīšu nepareizu rīcību vai saistībā ar to.

16. Atdalāmība

Visas šajā Līgumā ietvertās tiesības un ierobežojumus var izmantot, un tie ir piemērojami un saistoši tikai tiktāl, ciktāl tie nepārkāpj nekādus piemērojamos likumus un ir paredzēti, lai ierobežotu tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai tie nepadarītu šo Līgumu par nelikumīgu, spēkā neesošu. vai neizpildāms. Ja kādu no šī Līguma noteikumiem vai tā daļu kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīs par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, pušu nolūks ir, ka pārējie noteikumi vai to daļas veido to vienošanos attiecībā uz šī līguma priekšmets, un visi pārējie noteikumi vai to daļas paliek spēkā un spēkā.

17. Strīdu izšķiršana

Šī Līguma izveidi, interpretāciju un izpildi un visus no tā izrietošos strīdus regulē Gērnsijas materiālās un procesuālās tiesības, neņemot vērā tās noteikumus par kolīziju vai tiesību izvēli un, ciktāl tas ir piemērojams, Gērnsijas štata likumi. . Ekskluzīvā jurisdikcija un norises vieta darbībām, kas saistītas ar šī līguma priekšmetu, ir tiesas, kas atrodas Belizā, un ar šo jūs pakļaujaties šādu tiesu personīgajai jurisdikcijai. Ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām uz zvērināto tiesu jebkurā procesā, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīts ar to. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem neattiecas uz šo Līgumu.

18. Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Līgumu vai tā noteikumus, kas attiecas uz vietni un pakalpojumiem, un tas stājas spēkā pēc atjauninātas šī līguma versijas ievietošanas vietnē. Kad mēs to izdarīsim, mēs pārskatīsim atjaunināto datumu šīs lapas apakšā. Tīmekļa vietnes un pakalpojumu turpmāka izmantošana pēc šādām izmaiņām nozīmē jūsu piekrišanu šādām izmaiņām.

19. Šo noteikumu pieņemšana

Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šo Līgumu un piekrītat visiem tā noteikumiem un nosacījumiem. Piekļūstot vietnei un pakalpojumiem un izmantojot to, jūs piekrītat šim Līgumam. Ja jūs nepiekrītat ievērot šī Līguma noteikumus, jums nav tiesību piekļūt vietnei un pakalpojumiem vai tos izmantot.

20. Tiesību atbilstība un likums

21. Attēlu un ID pārbaudes

Reklāmām mūsu platformā ir jābūt patiesiem JŪSU attēliem, un JUMS ir jābūt vismaz 18 gadus vecai personai. Mēs regulāri pārbaudām dalībnieku vecuma pārbaudi un identificējam, un jebkura reklāma, par kuru mums ir aizdomas, ka vilto viņu identitāti vai ir nepilngadīga, tiks lūgts nekavējoties pierādīt. To var izdarīt, izmantojot atbilstošo ID vai pases lapu. Šajā periodā jūsu reklāma var tikt apturēta.

Visas mūsu vietnē ievietotās reklāmas tiek pārbaudītas pēc iesniegšanas un periodiski pārraudzītas. Ja viņi neievēros mūsu noteikumus un nosacījumus, tie tiks noņemti bez brīdinājuma.

22. Ziņojums Sludinājums

Ja vēlaties ziņot par saturu, kas pārkāpj jūsu tiesības uz attēlu vai informāciju, varat nosūtīt e-pastu, izmantojot mūsu lapu Sazinieties ar mums. Pēc tam mēs turpināsim pārbaudīt attiecīgo informāciju un izmeklēt jebkuru mums ziņotā gadījuma kontu/profilu/sludinājumu. Mēs izdzēsīsim visus tās personas kontu/profilu/sludinājumu, par kuru ir aizdomas, ka tā pārkāpj noteikumus.

Mēs paturam tiesības noņemt vai modificēt jebkuru saturu vai attēlu/-us, kā arī apturēt vai noņemt jebkuru lietotāju, kas pārkāpj mūsu noteikumus. Tāpēc mēs neatmaksāsim nekādus maksājumus pēc tam, kad aizdomīgais konts/profils/reklāma tiks noņemta no mūsu reklamēšanas platformas.

Šī vietne ļauj tikai pilngadīgām personām reklamēt savu laiku un draugus citām pieaugušām personām. Mēs nesniedzam rezervācijas pakalpojumu un neorganizējam tikšanās. Jebkura norādītā cena attiecas tikai uz laiku un neko citu. Jebkurš piedāvātais pakalpojums vai jebkas cits, kas var notikt, ir pieaugušo izvēle un viņu privāta lieta. Jūs esat atbildīgs par vietējo likumu ievērošanu.

Sazinoties ar mums

Ja vēlaties sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par šo Līgumu, vai vēlaties sazināties ar mums par jebkuru ar to saistīto jautājumu, varat to izdarīt, izmantojot vietnes saziņas veidlapu.

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunināts 2023. gada 27. janvārī