lapsiņa

Sugar Daddy X Meet & Fuck Meet Local Milfs Sex Requests E Meets

Patiesƒ´bƒÅ gribƒìtos kaut ko regulƒÅru un stabilu, bet noteikti jautru 🙂 Vƒìl neesmu sapratusi, kas man ≈°obrƒ´d ir vajadzƒ´gs, bet domƒÅju, ka tas ir atkarƒ´gs arƒ´ no vƒ´rie≈°a, kur≈° man iepatiksies 🙂

Age 26
Height 169
Weight 56
Hair Color Brown
Eyes Blue
Ethnicity European (White)
Smoker No
Enjoys , , , , , , , , ,
City Jurmala